Kloster  

foreningen formål:

 
line decor
  Startsiden  ::  
line decor
   
 
Købt kunst :

Et af foreningens formål er at købe kunst til bortlodning blandt medlemmerne.

Der er indtil videre indkøbt kunst for ca 31.000kr  til udlodning blandt medlemmerne. Hertil kommer indkøb i løbet af sommeren og efteråret.

Kom til generalforsamlingen og deltag i lodtrækningen om de indkøbte kunstværker. Efter vedtægterne vil 1/3 af indkøbte værker blive udloddet blandt alle medlemmer. De resterende udtrækkes blandt de medlemmer, som deltager i generalforsamlingen.